W związku z przejściem na odnawialne źródła energii możliwe jest otrzymanie dotacji z różnych programów. Najpopularniejszym z nich jest program „Mój Prąd” przewidujący dopłaty do instalacji fotowoltaicznych, jednak kolejne pule środków tego programu zostały ponownie wyczerpane. Przyjrzyjmy się więc innemu programowi – „Czyste Powietrze”, który umożliwia otrzymanie dofinansowania nawet do 37 000 zł.

Czyste Powietrze – dla kogo?
Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe jest otrzymanie dotacji również w przypadku wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Czyste Powietrze – co obejmuje? Na co można dostać dofinansowanie?
Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przeznaczone jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na pompę ciepła, jednak tylko w przypadku wymiany starego „kopciucha” na pompę właśnie. Program zakłada również możliwość dofinansowania fotowoltaiki ale także pod warunkiem równoległego wnioskowania o dofinansowanie dotyczące wymiany starego pieca i zakupu pompy ciepła. W takim przypadku dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi 50% wartości faktury sprzedaży, ale nie więcej niż 5000 zł.

Czyste Powietrze – ile wynosi dotacja?
Dotacja w programie może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Te dwa poziomy dofinansowania zostały wprowadzone w programie ze względu na limit dochodów. Podane kwoty są dotacjami maksymalnymi.

Dotację w wysokości 30 000 zł może otrzymać osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Co istotne – w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć wspominanej kwoty 100 000 zł.

Na wyższą dotację – w kwocie nawet 37 000 zł mogą liczyć osoby fizyczne, wspominani wyżej właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta programu Czyste Powietrze z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?
Wniosek w programie Czyste Powietrze można złożyć:
– jako e-wniosek poprzez Portal Beneficjenta (wniosek online),
– papierowy wniosek w urzędzie,
– w banku, który przestąpił do programu Czyste Powietrze a klient będzie jednocześnie wnioskował o Kredyt Czyste Powietrze.
Wniosek składa się do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a rozpatrywany jest przez jednostki wojewódzkie. Wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze należy złożyć samodzielnie. Nie ma możliwości wnioskowania przez pełnomocnika, tak jak jest w przypadku programu Mój Prąd. Pomimo tego, że Hydro Energy nie może złożyć wniosku w imieniu Klienta, nasi specjaliści pomagają we właściwym jego wypełnieniu. Podpowiadają też jak prawidłowo go złożyć.

 

ZAMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących fotowoltaiki i pomp ciepła a także pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze, zostaw nam do siebie kontakt – oddzwonimy!

  Imię i nazwisko

  Numer kontaktowy (właściwa forma XXX-XXX-XXX)

  Adres email (właściwa forma powinna zawierać znak @)

  Miejscowość

  * Pole obowiązkowe

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hydro-Truck Sp. z o.o., w szczególności na kontakt telefoniczny czy za pomocą poczty elektronicznej w celu przekazania oferty. Zapoznałam/em się z polityką prywatności firmy.*