Od nowego roku znowu drożeje prąd. Jakiego wzrostu cen za energię elektryczną można się spodziewać? Czy podwyżki dotkną każdego? Jak uniezależnić się od podwyżek cen prądu? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Aby firmy energetyczne mogły podwyższyć ceny prądu w gospodarstwach domowych musi zgodzić się na to Urząd Regulacji Energetyki. I w tym roku, podobnie jak w poprzednim, URE dał zielone światło podwyżkom. Zmiany w cennikach gigantów energetycznych stały się więc faktem.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw. Firmy bowiem nie są chronione cenami regulowanymi przez URE.

Każdy rachunek za energię elektryczną składa się z opłat za energię czynną – czyli tę, którą zużywają odbiorcy oraz za dystrybucję – czyli dostarczenie energii do jej odbiorców. Dodatkowe opłaty wyszczególnione na rachunkach za energię elektryczną to między innymi:

  • Opłata mocowa – czyli opłata za stałe dostawy prądu – to ona w największym stopniu odpowiada za podwyżki prądu w 2021r. Jej wysokość uzależniona jest od zużycia prądu
  • Opłata OZE – do tej pory równa 0zł, od 2021r. będzie wynosić 0,0022 zł za każdą zużytą kWh
  • Opłata kogeneracyjna – zostaje wyzerowana
  • Opłata jakościowa – zależna od Polskich Sieci Energetycznych, będzie wynosić 0,0124 zł za 1 kWh

Średnio można przyjąć, że rachunek rodziny 2+2 w zależności od firmy energetycznej, która dostarcza prąd wzrośnie od 10 do 12 zł miesięcznie. W skali roku może to oznaczać wydatek około 150 zł. Wzrost wynosi więc około 11-12%.

W przypadku przedsiębiorstw istotne jest dodatkowe niecałe 0,1 zł za kWh pobraną w dni robocze od godz. 7 do 21 a także opłata mocowa. Ta ostatnia z założenia miała wynosić średnio około 45 zł za MWh, jednak ostatecznie wynosi 76,20 zł netto za MWh. Odbiorcy biznesowi łapią się więc za głowy, zwłaszcza w czasie postępującej pandemii i obostrzeń, które nie sprzyjają normalnemu funkcjonowaniu działalności gospodarczej różnych branż.

Odpowiedzią na podwyżki cen prądu z pewnością są własne elektrownie fotowoltaiczne. Jeżeli chcesz uniezależnić swój dom lub firmę od stale rosnących rachunków za energię – skorzystaj z bezpłatnego audytu Hydro Energy.